نرم افزار Raad

Raad نرم افزار مستند سازی و تجزیه و تحلیل حوادث (Accident Analysis and Documentation Software)

نرم افزار Raad

از آنجا که ، آمار و اطلاعات پایه، از نیاز های اساسی در جهت مدیریتی اثربخش است. لذا ثبت حوادث و تجزیه و تحلیل حوادث برای دستیابی به اثربخشی و بهره وری در حوزه مدیریت ایمنی و بهداشت از ارکان اجتناب پذیر و ضروری می باشد. تاکنون ثبت حوادث به صورت دستی و بروی برگه های کاغذ انجام می شد و احتمال مفقود شدن و تخریب و دستکاری اطلاعات در این روش بسیار زیاد است و نیز آمارگیری و تجزیه و تحلیل حوادث با این روش کار مشکل، وقت گیر و هزینه بر است. لذا وجود نرم افزاری در جهت ثبت حوادث و تجزیه و تحلیل آن باعث کاهش هزینه و صرفه جویی در زمان و افزایش سرعت کار و دستیابی سریع نتایج می شود و گام مؤثری در جهت مدیریت اثر بخش و دستیابی به بهره وری است.

امکانات نرم افزار

– مستند سازي حوادث

– ترسيم نمودار هاي مختلف در بازه هاي زماني مختلف مانند (شكل وقوع به تعداد حوادث، شكل خسارت به تعداد حوادث، عضو خسارت ديده به تعداد حوادث و …)

– تحليل حوادث به صورت ماهيانه بر اساس شاخص هاي AFR، ASR، و FSI

– تحليل حوادث به صورت ساليانه بر اساس شاخص هاي AFR، ASR، و FSI

– ترسيم نمودار هاي گرافيكي شاخص هاي AFR، ASR، و FSI

– محاسبه UCL و LCL و ترسيم نمودار C-Chart بر اساس شاخص هاي AFR، ASR، و FSI

– تحليل بر اساس جدول STS

– خروجي اكسل هم براي داده‌ها و هم براي محاسبات

– گرفتن نسخه پشتيبان از داده‌ها

– قابل حمل بودن نرم افزار

– كم حجم بودن و محيطي كاربر پسند

– و … .

سيستم مورد نياز

سيستم عامل: Windows XP SP2 / Windows XP SP3 / Windows 7

برنامه آفيس: Microsoft Office Suite 2007 / Microsoft Office Suite 2010

null

دانلود نسخه 1.03

+

+

+

+

+

+

+

Advertisements
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: